Bliver mit barn mobbet? Se efter disse symptomer

Digital mobning over sociale medier har den seneste årrække været meget oppe i medierne. Børn hænger hinanden ud og da det hele foregår elektronisk, kan det være svært for de voksne at komme det til livs.

Indenfor området taler man om digital mobning og traditionel mobning.

Terminologierne adskiller sig fra hinanden ved, at traditionel mobning er hvad der kan forekomme i klassen eller skolegården, mens digital mobning foregår over telefonen, tablet eller computeren.

Se også: Mobilabonnementer til børn

Mobning på sociale medier

Digital mobning er specielt problematisk da det ikke foregår ansigt til ansigt og derfor kan føles ”nemmere” for mobberen.

Den der mobber ser ikke den mobbedes ansigt og reaktion. Mobberen stilles ikke umiddelbart til ansvar for gerningen og der kan derved opstå en ude-af-syne-ude-af-sind situation.

På samme vis som med andre facetter af ansvarlig mobilbrug, er det meget vigtigt at du løbende konsulterer med dit barn om hvordan det går i forhold til de sociale platforme.

Lad dit barn vide at han eller hun altid kan komme til dig hvis det er nødvendigt, uden at du bliver sur eller irriteret. Opfordr til dialog og undgå unødige restriktioner på mobilbrugen.

Jo mere tillid der er mellem dig og dit barn, jo større chance vil du have for at barnet kommer til dig, hvis han eller hun skulle blive udsat for mobning. Det kan være noget så simpelt som ikke at modtage ”likes” på posts, eller manglende ”tags” på billeder blandt venner.

Hvis du alligevel mistænker noget under opsejling, uden at vide det med sikkerhed, kan du se efter symptomer.

Inge Temple fra Børns Vilkår peger på følgende symptomer:

  • Hvis du oplever en modløshed og tristhed hos dit barn, måske med ondt i maven og svingende humør, kan det være tegn på, at dit barn ikke trives med sine kammerater og måske bliver mobbet. Det kan også være, at barnet ikke har lyst til at deltage i sociale aktiviteter med klassekammerater, ikke har lyst til at have venner med hjem og bliver mere indadvendt og stille derhjemme.
  • Hvis dit barn taler grimt om de andre børn fra klassen, og der er et manglende fællesskab på kryds og tværs blandt børnene, kan det være et tegn på, at der er mobning og manglende fællesskab og trivsel i klassen.

For mere information, råd og vejledning, se udarbejdet rapport om digital mobning fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *